O mnie

Moje zdjęcie

Moim celem jest podniesienie świadomości w społeczeństwie w temacie przemocy. Nikt nie rodzi się przemocowy tylko się takim staje. Przemoc nie ma płci i twierdzenie, że kobiety są tylko ofiarami w związkach partnerskich jest karygodnym kłamstwem. 
W związkach partnerskich przemoc nie ma płci, kobiety są tak samo przemocowe jak mężczyźni. Kobiety używają przedmiotów kiedy stosują przemoc fizyczną. Co jest groźniejsze dla kobiety? Silne uderzenie męską ręką? Czy uderzenie ciężkim kryształowym wazonem? Kobiety używają właśnie wazonów i innych ciężkich i niebezpiecznych narzędzi. 

Z badań wynika, że matki stosują częściej przemoc wobec dzieci niż ojcowie. Dzieci doznają przemocy w żłobkach, przedszkolach i szkołach, gdzie pracują tylko kobiety. 

czwartek, 18 lipca 2013

Prawdziwe oblicze polskiej rodziny.Do tych 60% należy dodać przemoc psychiczną, werbalną i seksualną jeszcze i z 60% zrobi się nam ile?
..."60 proc. Polaków akceptuje stosowanie klapsów wobec dzieci, blisko dwie piąte aprobuje tzw. lanie, a co trzeci uznaje bicie za skuteczną metodę wychowawczą.* Dlaczego ludzie biją swoje dzieci i co przeżywają rodzice, stosując przemoc wobec potomstwa? 30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci...." - czytaj dale
Tak kochamy nadal dzieci - czytaj

Czy różni się od tego amerykańskiego?


..."W Stanach Zjednoczonych "batalia o ukazanie prawdziwego oblicza rodziny" rozpoczęła się w roku 1971, kiedy to w listopadowym wydaniu czasopisma Journal of Marriage and the Family w całości poświęcono naukowym doniesieniom o przemocy w rodzinie. Grupa badaczy z Uniwersytetu w New Hampshire rozpoczęła w roku 1970 realizację obszernego programu badawczego, stwierdzono wówczas, że we współczesnym społeczeństwie przemoc jest zjawiskiem powszechnym, obecnym w większości kultur. Obraz domu jako miejsca spokojnego i wolnego od przemocy okazał się nieprawdziwy. Autorzy tych badań doszli do wniosku, że jest bardziej prawdopodobne, iż ludzie zostaną zabici, napadnięci, uderzeni, pobici lub spoliczkowani we własnym domu i przez członków własnej rodziny, niż że stanie się to gdzie indziej, a sprawcami będą obcy ludzie. Wysunęli oni sugestię, że "ciepło domowego ogniska często miewa piekielną temperaturę"...

źródło: Instytut Psychologii Zdrowia.
....."Jak wskazują badania polskie i zagraniczne, dom stał się jednym z najniebezpieczniejszych
miejsc a członkowie rodziny często stanowią dla siebie zagrożenie. Rodzina jest komórką
konfliktorodną....."
źródło: czytaj 

Matki które nie potrafią kochać - czytaj


"Dom który krzywdzi"


.."Prowadzone badania stopniowo rozwiewają mit szczęśliwego i bezpiecznego domu rodzinnego – zamiast wyidealizowanego obrazu ciepła domowego ogniska, coraz częściej mówi się o rodzinie jako podstawowym źródle zagrożenia jednostki, miejscu, w którym częściej niż gdzie indziej doznaje ona różnorakich krzywd. Przemoc domowa chętnie utożsamiana z różnymi patologiami (alkoholizmem, zaburzeniami psychicznymi, wynaturzeniami osobowościowymi) i zamykana do obszarów marginalnych, w rzeczywistości występuje we wszystkich środowiskach i może się zdarzyć w każdej rodzinie. Na zawiłej mapie problemów przemocy rodzinnej szczególnym dramatyzmem odznacza się przemoc wobec dzieci.

Uznanie złożonego obrazu przemocy domowej niesie konieczność przyjęcia bardziej aktywnej postawy wobec tego zjawiska. Racjonalne działania w tej mierze muszą być oparte o rzetelną wiedzę o istocie problemu, uwarunkowaniach i sposobach reagowania.

Książka niniejsza jest próbą całościowego spojrzenia na problem przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska krzywdzenia dzieci w rodzinie – jego skomplikowanego charakteru, przyczyn oraz sfer i postulatów społecznej reakcji. Jednocześnie, prezentowane spojrzenie na rodzinę nie dąży do jakiegokolwiek podważania jej prestiżu, odebrania przywilejów, a jedynie ma na celu uznanie i zrozumienie trawiącej ją choroby.
Cytat z miesięcznika ...."Charaktery" 
..."Katharina Rutschky w książce „Czarna pedagogika” pokazuje, jak byli wychowywani nasi rodzice, dziadkowie. Krzyk i płacz dziecka to fanaberie. Należy je wyplenić biciem - zalecał dr Schreber, którego podręczniki miały 40 wydań. Jeden z jego synów popełnił samobójstwo, drugi był pacjentem Freuda. Dorośli są władcami dziecka, oni decydują, co jest dobre, a co złe. Dziecku jak najwcześniej należy odebrać własną wolę wszystkimi możliwymi sposobami: kłamstwem, manipulacją, siłą. Czułość jest szkodliwa, to małpia miłość. Tylko chłód i bicie przygotowują dziecko do życia. Całe pokolenia wychowano według tych zasad..."

       Wychowujemy się w rękach kobiet.


Janusz Korczak już od 73 lat nie żyje.
Nowe pomysły są potrzebne i rozpowszechnianie oraz dostraczanie rodzicom wiedzy.
Choroby psychiczne
Obalamy stereotypy czy jeszcze czekamy na więcej ofiar?
Znalazłam ostatnią część puzzla.
Toksyczni rodzice.
Homoseksualiści
Rodzice gorsi od Hitlera!
dlaczego ludzie chcą mieć dzieci - czytaj
_______________________________________________________________

..."I would like to end my presentation with a challenge to all of you in this room. No one has yet researched the question of why and how childrearing has changed since your grandparents were all routinely being abused by their parents and how this has led to a less violent, more humane Austrian society. The reason no one researches this pivotal change is because no one yet recognizes the childrearing source of genocide, of wars, of all social violence. I have read over 300 books on the causes of war and genocide, and found that though they researched all kinds of economic, political and social elements of perpetrators, not one looked at childrearing. I give speeches like this one all the time in colleges, and the reception is always the same: “Aw, deMause, come on — that’s too simplistic! Just love your children and you’ll eliminate wars? You expect me to believe this?” Yes, I do, I always answer..." - czytaj


Przerażająca historia dzieciństwa - czytaj
_____________________________________________________________

Ghandi - "Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt" 

A ja uważam tak!
"Stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem rodziców i dorosłych do dzieci".

______________________________________________________________

Czego musimy być świadomi zanim zdecydujemy się powołać na świat dziecko - Daniel Mackler pisze.

O matkach - czytaj
O ojcach - czyta