O mnie

Moje zdjęcie

Moim celem jest podniesienie świadomości w społeczeństwie w temacie przemocy. Nikt nie rodzi się przemocowy tylko się takim staje. Przemoc nie ma płci i twierdzenie, że kobiety są tylko ofiarami w związkach partnerskich jest karygodnym kłamstwem. 
W związkach partnerskich przemoc nie ma płci, kobiety są tak samo przemocowe jak mężczyźni. Kobiety używają przedmiotów kiedy stosują przemoc fizyczną. Co jest groźniejsze dla kobiety? Silne uderzenie męską ręką? Czy uderzenie ciężkim kryształowym wazonem? Kobiety używają właśnie wazonów i innych ciężkich i niebezpiecznych narzędzi. 

Z badań wynika, że matki stosują częściej przemoc wobec dzieci niż ojcowie. Dzieci doznają przemocy w żłobkach, przedszkolach i szkołach, gdzie pracują tylko kobiety. 

środa, 14 sierpnia 2013

Dlaczego nie docierać bezpośrednio do rodziców?

Program nauczania dla przyszłych stomatologów, tego nie rozumiem a czy nie byłoby prościej, skuteczniej, taniej i szybciej chronić ofiary przemocy, to znaczy dzieci, docierając z nauką bezpośrednio do ich rodziców?
Dlaczego stomatologów w pierwszej kolejności uczulać i kształcić a nie rodziców, bezpośrednich sprawców przemocy?
Dlaczego my osoby trzecie mamy reagować wiedząc, że to i tak nie przynosi żadnego skutku?
Dlaczego to nas chce się pociągać do odpowiedzialności i karać a nie rodziców?

Czas najwyższy, aby zająć się wreszcie rodzicami i uświadamiać ich masowo i odgórnie. Pociągać ich do odpowiedzialności i obligować do zdobywania wiedzy i pracy nad sobą, aby wychowywali swoje dzieci bez przemocy.

Gdybym to ja mogła w tej kwestii decydować to odgórnie bym zarządziła, aby wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego sporządziły ulotkę informującą rodziców:
  • o tym, że ich dziecko ma coś takiego jak mózg i co w tym mózgu się dzieje kiedy doznaje przemocy. 
  • co to jest przemoc fizyczna, psychiczna, werbalna i seksualna. 
  • jakie tragiczne skutki ta przemoc niesie, jak niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. 
  • tekst oświadczenia do podpisania przez oboje rodziców, że nie będą takiej przemocy nigdy stosowali wobec swoich własnych i cudzych dzieci. 
  • oryginał i kopia takiej ulotki, odczytana przez urzędnika rodzicom i po podpisaniu przez nich tego oświadczenia stanowić powinna integralną cześć aktu urodzenia wydawanego rodzicom dla każdego dziecka. 
A rodziców dzieci już narodzonych zobowiązałabym do złożenia takiego oświadczenia w żłobkach, przedszkolach i szkołach.