piątek, 23 marca 2018

Oj, jedziesz na wkurwie!

"Wkurwianie "się jest nieładne. Od dziecka zabrania się dzieciom wkurzania się. Wymaga się od nich bycia grzecznymi i spokojnymi. Każdy przejaw złości, jest skutecznie tępiony w domu rodzinnym i poza nim.

Tępiąc ten zdrowy "wkurw", którym chcemy powiedzieć BASTA! bo to są moje granice i nie wolno ich tobie przekroczyć! albo moja cierpliwość  już się skończyła! albo mam dosyć tego! albo teraz trzeba to zmienić!, mamy pasywno-agresywne społeczeństwo. Jedni cicho siedzą a inni krzyczą, bez sensu, bez konstruktywnych pomysłów na nowe i na sensowne zmiany.

Jest "wkurw" i "wkurw". Zdrowy "wkurw" jest potrzebny! bo jest to energia, którą można przekształcić w pozytywne działanie.Na zdrowym "wkurwie" we Włoszech powstał oddolny Ruch5Gwiazd /MoVimento 5 Stelle/, który od 1,5 roku rządzi Rzymem i Turynem i wieloma mniejszymi gminami, już wcześniej. W wyborach parlamentarnych w dniu 4 marca 2018, ruch osiągnął 35% głosów, to znaczy 11 milionów "wkurwionych zdrowo"  Włochów zagłosowało na nich. Dzisiaj znajdują się na pierwszym miejscu na liście partii i ruchów politycznyh we Włoszech.

W 2009 roku jeden człowiek "wkurwił się zdrowo" i pociągnął za sobą innych ludzi, tak samo jak on zdrowo wkurwionych, z nowymi i konstruktywnymi pomysłami na zmiany. Ludzi mających już dosyć starych, skorumpowanych i nieudolnych partii i polityków, ich beznadziejnych pomysłów na rozwiązanie starych problemów. 

Zdrowy wkurw motywuje do działania, jak widać,  w bardzo pozytywny sposób. Czas zacząć się wkurwiać na maksa.  Czas zacząć odbierać głos ludziom, którzy od lat ogłupiają społeczenstwo. 

Niech żyje zdrowy "wkurw" i niech będzie coraz więcej ludzi, co się wkurzają, niech się łączą, wspierają i niech działają, żeby zmienić ten chory świat!

Ja na moim zdrowym "wkurwie" zrobiłam tą kampanię, która jest potrzebna jak powietrze do oddychania.