sobota, 10 sierpnia 2013

Stare badania ale nadal aktualne.

Właśnie czytam tą książkę i widzę, że nie pomyliłam się w mojej prostej i logicznej kalkulacj.
..."Studies show that women are slightly more likely to abuse their children than men. The reason is rather obvious: Women typically spend more time with children. But, even if mothers and fathers spend equal time with children (and this is rare), it is the woman who is typically given the responsibility of caring for and dealing with the children....."
tłumaczenie: ... "Badania pokazują, że kobiety są nieco bardziej skłonne do stosowania przemocy wobec dzieci niż mężczyźni. Powód jest raczej oczywisty:. Kobiety zwykle spędzają więcej czasu z dziećmi, ale nawet jeżeli matki i ojcowie spędzają tyle samo czasu z dziećmi (a zdarza się to rzadko) to zwykle kobiecie przekazuje się odpowiedzialność za opiekę i zajmowanie się się dziećmi..... "
a tutaj czytam takie dane, które mówią, że jeżeli chodzi o zbójstwa partnerów nie ma różnicy między kobietami i mężczyznami: 17,5% popoełnione przez mężczyzn  : 16,4% popełnionych przez kobiety     "
... Also in 1974, a study was released showing that the number of murders of women by men (17.5% of total homicides) was about the same as the number of murders of men by women (16.4% of total homicides). This study (Curtis 1974), however, showed that men were three times as likely to assault women as vice-versa. These statistics came from police records .."  http://www.fact.on.ca/Info/dom/husband.htm
Ktoś powie, że te badania są stare i nie ważne ale tak mogą powiedzieć tylko osoby, które odrzucają prawdę o kobietach i matkach, to znaczy, że przemoc nie ma płci.