wtorek, 13 sierpnia 2013

Czego potrzebują dzieci? Wszystkiego tylko nie przemocy!

Tak odpowiedziałam 6 lat temu na ten artykuł.

Artykuł zatytułowany „Terror Pajdokracji” („Charaktery” 04/2007) świadczy o niezrozumieniu przez jego autorkę istoty teorii nazywanej antypedagogiką. Bo choć antypedagodzy rzeczywiście postulowali zniesienie wychowania, zniesienie „czarnej pedagogiki” – to wszak chodziło im o wychowanie rozumiane jako tresura.

Antypedagogika postuluje wychowanie, które w pełni respektuje dziecko, takie które jest wolne od zmuszania, narzucania, wywoływania lęku. Antypedagogika nie mówi wcale, że dzieci nie potrzebują autorytetów. Wręcz odwrotnie: podkreśla, że dzieci potrzebują pozytywnych autorytetów, których nie będą się bały, z których będą mogły brać przykład, które będą je wspierać, bronić, chronić i rozumieć, itp. Wspomniana w artykule Alice Miller przeciwstawia się „czarnej pedagogice” rozumianej jako wymuszanie na dzieciach pożądanych zachowań poprzez przemoc: groźby, kary, szantaż emocjonalny i krytykę…

Czego tak naprawdę oczekują nasze dzieci od rodziców? Pięknie piszą o tym Maria Rita Parsi i Maria Beatrice Toro w swojej książce “Szanuj syna i córkę”. To czego pragną dzieci autorki wymieniają w 10 punktach:
  1. Obdarzajcie nas miłością. Poczynajcie nas z miłości, dajcie nam życie wypływające z pragnienia wyrażenia życia. To, właśnie, tylko miłość pozwala na to, aby wzrastając czuć miłość do życia, do innych ludzi, do zwierząt, do wiedzy, do reguł i do szacunku. 
  2. Zwracajcie na nas uwagę. Was czas, a nie wasze bogactwa, jest najważniejszą dla nas rzeczą. Wasza obecność, wasza opieka: żaden prezent, jaki by on nie był wartościowy, żadna opiekunka, nie są w stanie zastąpić tak cennej i jedynej rzeczy, jaką jest wasza obecność. 
  3. Respektujcie nasze rytmy. Pozwólcie nam wzrastać tak, aby „nasze rytmy” były respektowane, bez zmuszania nas, wymagania od nas abyśmy dokonywali rzeczy, które nie są zgodne z naszym rozwojem psychofizycznym, naszymi zdolnościami emocjonalnymi, z naszym sercem.
  4. Bądźcie obok nas podczas różnych okresów naszego życia. Pozwólcie abyśmy czuli, że dotrzymujecie nam towarzystwa, że nas wspieracie, że jesteście obecni. Nie negujcie nam waszego uczucia i sprawcie tak abyśmy czuli, że jest ono bezwarunkowe. Musimy poznawać życie i na początku musicie być obok nas.
  5. Pozwólcie nam popełniać błędy. Bez oceniania nas, bez wystawiani ocen, bez wydawania wyroków, ponieważ popełnianie błędów należy do doświadczenia życiowego
  6. Bądźcie naszymi przewodnikami. Jeżeli będziecie prowadzić nas wzdłuż drogi życia, pójdziemy za wami, będziemy robić tak jak wy, nauczymy się chodzić, wchodzić na górę, wspinać się, omijać wąwozy, badać groty, i znajdować właściwe miejsca, w których odpoczywać. Jeżeli nas poprowadzicie, nauczymy się chodzić i w przyszłości staniemy się również i my przewodnikami. 
  7. Dajcie nam jasne reguły, granice wyraźnie określone. Kilka, ale jasnych reguł zrozumiałych dla umysłu i serca. Reguły, które pomogą znaleźć drogę do spokojnych zachowań. Reguły, które wy sami respektujecie.
  8. Bądźcie niezawodni i nigdy nie zawodzicie nas jeżeli coś nam obiecacie. 
  9. Okazujcie nam miłość, jaką nas darzycie. Okazujcie nam również miłość, jaką nas darzycie. Potrzebujemy pieszczot. Ponieważ jak mówi Arthur Janov: „Pieszczoty wpływają na rozwój mózgu”. 
  10. Sprawcie aby było w nas miejsce na radość. Otwórzcie Wasze serce na radość, szukajcie jej i dawajcie ją nam, ponieważ radość rozjaśnia życie i stwarza te cenne warunki psychologiczne, które pozwalają stawiać czoła doświadczeniom ze spokojną świadomością i nadzieją, że jesteśmy kochani i że możemy kochać odwzajemniając ten dar. 
Tego właśnie pragną dzieci. Czy to aż tyle czy tylko tyle?