piątek, 15 kwietnia 2016

Załącznik do aktu urodzenia.

Jak szybko i skutecznie podnieść świadomość w społeczeństwie o tym jak szkodliwa jest przemoc i zaniedbania w dzieciństwie  i jak niszczą one zdrowie psychofizyczne nie tylko dzieci ale również ich zdrowie kiedy dorosną.  Jak zacząć przerywać błędne koło przemocy.
Profilaktyka zdrowia psychicznego nie jest popularna nie tylko w naszym społeczeństwie ale na całym świecie. Intensywnych kampanii  nie mamy. Politycy wcale nie są tym zainteresowani. Oni wolą topić pieniądze w służbę zdrowia, która coraz bardziej nie radzi sobie ze wszystkimi chorymi obywatelami. 

Wszystkich, za jednym razem, oczywiście nie da się "oświecić" ale z pewnością trochę takich osób się znajdzie, gotowych na natychmiastowe zmiany. Potem będą tacy, którzy potrzebować będą trochę wiecej czasu, inni jeszcze trochę więcej od tych pierwszych a będą i tacy, którzy na wiedzę będą zamknięci i trudno będzie do nich dotrzeć.

Załacznik do aktu urodzenia to pierwszy krok do podniesienia świadomości i uświadomienie nieświadomym rodzicom co robią własnym dzieciom a przy okazji sobie samym. 

Potrzebny jest bezkosztowny załącznik, który dostarczy rodzicom podstawową wiedzę i zachęci ich do zgłębiania tej wiedzy już na własną rękę, 

Co rodzic każdy musi wiedzieć
1. Co to jest przemoc fizyczna.
2. Co to jest przemoc emocjonalana.
3. Co to jest przemoc werbalna.
4. Co to jest ykorzystywanie seksualne.
5. Rodzic musi wiedzieć, że jego dziecko ma mózg? i co się w nim dzieje jak doznaje przemocy i zaniedbań od osób, które powinny go chronić i dbać o nie. 

Rodzic składa pisemne oświadczenie, że nie będzie stosował żadnej przemocy wobec dziecka i nie będzie go zaniedbywał. Możemy pogrozić również rodzicowi i dodać taką treść w załaczniku pod oświadczeniem rodzica, że jeżeli nie dotrzyma słowa to Państwo nie będzie leczyć jego dziecka na koszt podatników  tylko rodzic sam będzie musiał pokryć wszystkie koszty leczenia dziecka z własnych środków..

Takie oświadczenie powinno stanowić integralną cześć aktu urodzenia wydanego rodzicom przez Urząd Stanu Cywilnego dla każdego dziecka.  A rodziców dzieci już narodzonych zobowiązałabym do złożenia takiego oświadczenia w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

A DZIEŃ DZIECKA POWINIEN BYĆ OBCHODZONY TAK! - czytaj