niedziela, 12 kwietnia 2015

Tak byliśmy "kochani" i tak nadal "kocha się" dzieci a Janusz Korczak zmarł w 1942.

Od 73 lat Janusz Korczak nie żyje a my w 2015 roku nie wiemy co to przemoc i nieświadomie ją stosujemy wśród najbliższych: bezbronnych dzieci, poranionych partnerów, rodzeństwa, kuzynów, kuzynek, ciotek i wujków, koleżanek, kolegów, przyjaciół,

Tak mało jest skutecznych działań skierowanych na podniesienie świadomości w społeczeństwie w tym temacie.

Tutaj tylko o przemocy fizycznej do której należy dodać przemoc: psychiczną, werbalną, wykorzystywanie seksualne i różne zaniedbania to z tych 60% ile się zrobi?
..."60 proc. Polaków akceptuje stosowanie klapsów wobec dzieci, blisko dwie piąte aprobuje tzw. lanie, a co trzeci uznaje bicie za skuteczną metodę wychowawczą.* Dlaczego ludzie biją swoje dzieci i co przeżywają rodzice, stosując przemoc wobec potomstwa? ..."- czytaj dalej

Wiele z poniższy zachowań uważanych jest w naszym i nie tylko naszym społeczeństwie za normalne zachowania należące się drugiej osobie.

Poniższy tekst skopiowałam z grupy pt. "Zatrzymajmy przemoc w naszych rodzinach"
..."Tak samo dzieje się z przemocą ostatnio rozmawiam z koleżanką o jej dzieciństwie i mówi mi, że w jej dzieciństwie nie było przemocy, mama tylko się darła i czasem potrząsnęła nią.
Kiedy pokazałem jej formy przemocy, była w szoku, bo nie była świadoma tego że te zachowania są przemocowe; zresztą na początku swojej drogi ja tez nie. 
FORMY PRZEMOCY
1. Przemoc psychiczna 
- szantażowanie samobójstwem, - próby samobójcze,- zmuszanie do słuchania,,
- milczenie,
- karanie przez odmowę kochania, uczuć,
- obrażanie,
- wyśmiewanie,
- zawstydzanie,
- wyzywanie,
- wyśmiewanie poglądów ,uczuć, pochodzenia, religii, mimika warzy,
- zatykanie uszu,
- krytykowanie,
- ocenianie,
- szantaż,
- groźba
- utrata domu ,pracy, rzeczy,
- celowe nieodpowiadanie na pytania,
- lekceważenie uczuć,
- wmawianie choroby psychicznej,
- izolowanie od otoczenia,
- narzucanie swojego towarzystwa,
- kontrolowanie telefonu ,komputera ,otwieranie listów ,pamiętnika ,śledzenie, - chorobliwa zazdrość i jej wywoływanie,
- ograniczanie snu i pożywienia,
- domaganie się posłuszeństwa,
- narzucanie swojej ideologii ,poglądów, nastawianie rodziny, obmawianie, plotkowanie ,buntowanie, celowe manipulowanie faktami,
- nachodzenie w pracy ,telefonowanie w celu kontroli , pomówienia ,wysyłanie sms-ów o kimś ,e-maili ,fotomontaż ,
- wywoływanie poczucia winy ,
- ograniczanie kontaktów z dziećmi ,,\
- buntowanie dzieci na drugiego rodzica ,
- okłamywanie ,
- obojętność ,
- wymuszanie opieki nad sobą,
- odraczanie kary np jak wrócę to pogadamy,
- nadopiekuńczość, zmuszanie dziecka do opieki nad innym dzieckiem .
- demonstrowanie zazdrości ,wywoływanie jej 
2. Przemoc fizyczna
- bicie kablem, ręką, pięścią, pasem, przedmiotami, linijką,
- szczypanie,
- szarpanie,
- popychanie,
- kopanie,
- drapanie,
- gryzienie,
- przypalanie papierosem,
- duszenie,
- rzucanie przedmiotami ,
- zamykanie kogoś,
- plucie,
- przyduszanie poduszką,
- przykładanie broni, noża,
- ciecie \,
- ściskanie ponad miarę,
- krępowanie,
- kneblowanie,
- wykręcanie rąk ,
- ciągnięcie za uszy,
- zastawianie drogi do wyjścia,
- rzucanie o ścianę,
- niszczenie rzeczy,
- polewanie substancjami np wrzątkiem,
- zmuszanie do samookaleczeń,
- agresywna gestykulacja
- mocne gilgotanie ,
- zrywanie w nocy,
- palenie w miejscu gdzie ktoś nie pali,
- nakłanianie do picia, kradzieży 
3. Przemoc ekonomiczna
- zakaz pracy,
- pozbawianie pieniędzy,
- wyliczanie,
- nieuczestniczenie w kosztach utrzymania ,
- niepłacenie alimentów,
- zaciąganie kredytów bez wiedzy partnera,
- zadłużanie się bez wiedzy partnera ,
- zmuszanie do pracy
- wydawanie większych pieniędzy bez wiedzy partnera,
- przekupywanie bliskich,,
- dokładne rozliczanie,
- zmuszanie do pracy we własnej firmie 
4. Przemoc seksualna
- gwałt ,
- wymuszanie seksu,
- dotykanie narządów dziecka bez zgody,
- odmawianie współżycia,
- namawianie do prostytucji,
- badanie ginekologiczne przy innych,
- oglądanie pornografii,
- onanizowanie się przy innych,
- wymuszanie nieakceptowanych praktyk,
- molestowanie,
- dotykanie,
- ocieranie się,
- słowa, obleśne żarty i komentarze,
- współżycie z osobami poniżej 15 lat,
- aborcja i zmuszanie do niej
- zmuszanie do oglądania filmów i gazet porno,reklamy o takiej tematyce,
- seks w obecności dzieci,
- podglądanie,
- robienie filmów fotomontaży bez zgody,
- seks z osobami spokrewnionymi,
- łazienka bez klucza,
- wtargnięcie do łazienki,
- zmuszanie dziecka do dotykania swoich albo jego narządów,
- chodzenie nago,


Wychodzimy z domów rodzinnych poranieni, kto bardziej kto mniej poważnie, nieświadomi tego i wymagamy potem od partnera, który/a tak samo jak my wyszła/wyszedł poraniony/a i to nie jej/jego wina, że nasze rany nie chcą się zabliźnić. Dwie osoby nieświadome tego, że doznały przemocy we własnym domu rodzinnym nigdy nie stworzą zdrowego, długotrwałego związku i nie rozstaną się w zgodzie, zawsze będą obwiniały, za rozpad związku, partnera a nie swojej nieuświadomionej przeszłości.

Prawdziwe oblicze polskiej rodziny.