środa, 22 stycznia 2014

Blog Roku 2013

Zgłosiłam mojego bloga do tego konkursu i mam nadzieję, że pomożecie mi go wygrać. Osoby, które mnie znają wirtualnie i osobiście wiedzą jak bardzo zależy mi na podniesieniu świadomości w tym temacie w społeczeństwie przede wszystkim  dla dobra dzieci no i oczywiście, żeby zdjąć z pleców mężczyzn etykietę "wyłączny sprawca przemocy"  Liczę na was wszystkich i waszych znajomych i znajomych waszych znajomych :)

Wygranie tego konkursu pozwoliłoby na nagłośnienie tego tematu  tabu w naszym społeczeństwie, bo jak wiecie, na ten moment, nasze społeczeństwo przekonane jest, że przemoc ma płeć męską. 

Regulamin
1.2 Wszystkie zgłoszone i nie wykluczone z Konkursu blogi przejdą do jego II etapu - głosowania - nominowania blogów. Będzie on polegać na głosowaniu SMS na dany blog spośród wszystkich zgłoszonych w I etapie i nie wykluczonych z Konkursu blogów. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu - oceny blogów przez Kapitułę Konkursu - przejdą blogi, które otrzymają największą liczbę głosów w swoich kategoriach tematycznych. Ilość zakwalifikowanych do kolejnego etapu blogów określa pkt. 1.3 poniżej. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie trwać będzie w czasie 30.01.2014 godz. 15.00 - 06.02.2014 godz. 12.00.

1.4 Głosowanie będzie polegać na wysłaniu SMS na numer, który zostanie podany do wiadomości w momencie rozpoczęciu tego etapu Konkursu. W treści SMS konieczne będzie podanie unikalnego numeru bloga, na który oddawany będzie głos.

1.5 W ramach Konkursu możliwe jest głosowanie wyłącznie poprzez wysłanie SMS-a z numerów należących do operatorów telefonicznych działających na terenie Polski.

1.6 W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba, przy zastosowaniu zasady, że z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog.

1.6.1 Po oddaniu głosu na dany blog, z danego numeru telefonu nie można zagłosować ponownie na ten sam blog.

1.6.2 Po oddaniu głosu na dany blog z danego numeru telefonu, możliwe jest oddanie z wykorzystaniem tego numeru telefonu, głosu na inne blogi.